HSB Bostadsrättsförening Domarringen i Vingåker

Södermanlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Domarringen i Vingåker hittar ni ett Södermanlands län som inte är som andra län. I Södermanlands län hittar ni Vingåker som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Domarringen i Vingåker finns. I Vingåker så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Södermanlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Domarringen i Vingåker tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Domarringen i Vingåker har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Domarringen i Vingåker så kan ni göra det genom att skicka er post till Klosterg. 1, 633 41, Eskilstuna men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0151-13975.

Vingåker arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Södermanlands län för att locka till sig fler bolag.

HSB Bostadsrättsförening Domarringen i Vingåker har idag 718500-1133 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Ronny Karl-Erik -Eriksson, Kerstin Elisabet -Rönn, Lars Jonas -Turesson, Evald Tor-Leif är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Domarringen i Vingåker

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Domarringen i Vingåker så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Turesson, Evald Tor-Leif som är född 1958 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Ronny Karl-Erik som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Blixt Sköldin, Winnie Kristina som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Inez Ingrid Birgitta som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Kerstin Elisabet som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Rönn, Lars Jonas som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamotJohansson, Nils Johan Rickard som är född 1980 och har titeln Suppleant, Mård, Eva Berit som är född 1956 och har titeln Suppleant, Pettersson, Erik Gunnar Håkan som är född 1952 och har titeln Suppleant.